• Möblerat kontorsrum

Möbler och kontorsmaterial

Här hittar du information om risker avseende mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljöskydd och anti-korruption i leveranskedjan inom området möbler och kontor.

Beroende på vilka produkter som det gäller kan leveranskedjan inom området – och därmed riskerna –se olika ut inom området. Exempel på produkter som omfattas är:

  • möbler
  • kontorsmaterial.

Risker i leveranskedjan

Möbler är materialintensiva produkter och består av plast, metall, textil, trä, skum, lim, färg med mera. Import av möbler från högriskländer sker trots att det i Sverige finns stora möbelproducenter. Arbetsvillkoren i möbelproduktionen i högriskländerna är dåliga. Låga löner, långa arbetsdagar och brist på adekvat skyddsutrustning präglar industrin. I Kina saknar arbetstagare rätten att organisera sig fritt då endast ett fackförbund är tillåtet. Koldioxidutsläpp från fabrikerna ökar växthuseffekten och tillverkning som kräver hantering av farligt avfall kan läcka ut och förorena vattnet och marken. Färgämnen som används kan sprida farliga partiklar i luften. Föroreningar i både vatten och luft kan spridas långa sträckor och därmed skada stora områden runt ursprungskällan. Korruption föreligger i flera av de länder som Sverige köper in möbler ifrån.

Kontorsmaterial består ofta av plast, bomull, papper, papp samt metall. Komponenterna produceras ofta i låglöneländer i Asien men viss typ av kontorsmaterial, exempelvis kuvert, datortillbehör och ergonomiska produkter, tillverkas i Europa. Det förekommer även att sluttillverkningen sker i Europa, men med komponenter köpta från Asien. I de asiatiska tillverkningsländerna har det rapporterats om problem med löner under miniminivå, brister i rätten till fackförening, långa arbetsdagar, brister i säkerheten på arbetsplatser och olagliga nivåer av övertid. Tvångs- och barnarbete, osäkra anställningar och diskriminering förekommer också. Migrantarbetare i dessa industrier är ofta en särskilt utsatt grupp där övergrepp, diskriminering, lägre löner, långa arbetsdagar, beslagtagna pass samt dåliga arbetsbostäder förekommer.

Branschinitiativ och riktlinjer

Det finns en mängd olika märkningar och branschinitiativ inom området möbler och kontorsmaterial. Här nämner vi några.

Svanen är en miljömärkning för bland annat möbler och inredning. Uppfyllda miljökrav förebygger vissa arbetsmiljörisker och för att få märkningen finns även krav på spårbarhet.

Svanen

Möbelfakta är en produktcertifiering från TMF, branschförbundet för svenska möbeltillverkare, ursprungligen lanserad 1972. Socialt ansvar, utgående från FN:s Global Compact, är i dag ett av kriterierna. Systemet innefattar dock bara spårbarhet ett led tillbaka i leveranskedjan.

Möbelfakta

FLEGT är Europiska Unionens (EU) handlingsplan för att bland annat licensiera legalt avverkat virke. Vidare kräver EU:s Timmerförordning EUTR, från mars 2013, att den som placerar trä på den europeiska marknaden ska säkerställa att det är legalt avverkat.

FLEGT

FSC- och PEFC-certifieringar var fram till Timmerförordningens införande det viktigaste sättet att uppvisa att virke var lagligt avverkat. Organisationen Rainforest Alliance är en av flera ackrediterade FSC-certifierare. 

FSC

PEFC

Rainforest Alliance

Better Cotton Initiative (BCI) är ett industri- och organisationssamarbete som exempelvis tagit fram en klassificering för hållbar bomull vad gäller miljöpåverkan och socialt ansvar.

Better Cotton Initiative

Möbler

Kontorsmaterial

Senast uppdaterad:

Relaterad information