• Bollar

Sportartiklar, leksaker och hobbymaterial

Här hittar du information om risker avseende mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljöskydd och anti-korruption i leveranskedjan inom området sportartiklar, leksaker och hobbymaterial. Området bedöms vara hög risk då samtliga områden har element som anses vara hög risk.

Beroende på vilka produkter som det gäller kan leveranskedjan inom området – och därmed riskerna –se olika ut inom området. Exempel på produkter som omfattas är:

  • sport- och fritidsutrustning
  • leksaker och hobbymaterial.

Risker i leveranskedjan

Den kinesiska leksaksindustrin står för 70–80 procent av världens leksakstillverkning. Industrin präglas av låga löner, långa arbetsdagar, särskilt under högsäsong, bristande hälso- och säkerhetsmiljö, påtvingad övertid samt diskriminering av migrantarbetare. Under högsäsong kan arbetsdagarna uppgå till 14 timmar. Övertidsarbete är nödvändigt för att arbetarna ska kunna täcka sina basala behov. Arbetarna är oftast korttidsanställda och vissa av dem saknar anställningsavtal. I tillverkningen av leksaker används kemikalier såsom flamskyddsmedel, mjukgörare, azofärger, kvicksilver som är hälsoskadliga för arbetarna. Boendeförhållandena är bristfälliga, då arbetarna bor på fabrikerna där de delar rum med flertal andra arbetare, med begränsad tillgång till sanitet. I Kina finns det en hög risk för korruption i samband med all myndighetskontakt. Det är vanligt förekommande att tjänstemän i offentliga sektorn och i tullar mutas för att ge tillstånd och licenser. 

Sportartiklar importeras från bland annat från Kina, Vietnam, Caymanöarna, Taiwan, Indonesien och Kambodja. Sportartiklar tillverkas vanligtvis av material som textiler, bomull, läder, stål och gummi. Arbetssituationen vid tillverkning av sportartiklar i Kina liknar den för leksaker.

Rekommendationer

Risker för kränkningar av arbetsvillkor bedöms vara stor, både vad gäller utvinning av råvaror och tillverkning av produkter. Detta kan även konstateras vad gäller mänskliga rättigheter. Miljörisken bedöms vara hög i råvaruledet, men medelhög i tillverkning, varför fokus bör ligga på det första ledet. Risken för korruption är generellt hög i de länder där råmaterialet utvinns och är även hög i Kina som är den största tillverkaren av leksaker, varför risken för korruption bedöms som hög.

Sammanfattningsvis bedöms samtliga fyra områden som hög risk och bör därför prioriteras i lika stor utsträckning.

Branschinitiativ och riktlinjer

Det finns en mängd olika märkningar och branschinitiativ inom området sportartiklar, leksaker och hobbymaterial. Här nämner vi några.

Ethical Toy Program (ICTI) är en global branschorganisation vars mål är att förbättra arbetsvillkoren inom leksakstillverkning. Organisationen har tagit fram en rad olika standarder.

Ethical Toy Program

GOTS - The Global Organic Textile Standard är en internationell märkning för kläder och textil av naturfiber. Märkningen omfattar miljömässiga, och även vissa sociala krav, för hela leveranskedjan. ILO:s åtta kärnkonventioner ingår som kriterier.

GOTS

Better Cotton Initiative är ett industri- och organisationssamarbete som till exempel tagit fram en klassificering för hållbar bomull vad gäller bland annat miljöpåverkan och socialt ansvar.

Better Cotton Initiative

WFSGI – World Federation of the Sporting Goods Industry är en medlemsorganisation som fungerar som officiell representant för sportbranschen gentemot den Internationella Olympiska Kommittén (IOK). De arbetar bland annat för en positiv samverkan mellan tillverkare och varumärken.

World Federation of the Sporting Goods Industry

Sport- och fritidsutrustnig samt leksaker och hobbymaterial

Senast uppdaterad:

Relaterad information