Arbetsrättsliga villkor enligt kollektivavtal

Här beskriver vi lite mer ingående tillämpningen av bestämmelserna om arbetsrättsliga villkor enligt kollektivavtal och hur det praktisk kan tillämpas i upphandlingar.

Upphandlande myndigheter och enheter är i vissa fall skyldiga att ställa arbetsrättsliga villkor om det finns risk för oskäliga arbetsvillkor. Om arbetet utförs där svensk rätt är tillämplig, ska villkoren fastställas baserat på ett centralt kollektivavtal som gäller för motsvarade arbetstagare inom branschen.

I svenska lag finns bestämmelserna om arbetsrättsliga villkor baserat på kollektivavtal i kollektivavtal:

  • Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, LOU 17 kap. 4§
  • Lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, LUF 16 kap. 4 §
  • Lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner, LUK 14 kap. 4§

Det finns inte några sådana bestämmelser i lagen (2011:1029) om upphandling inom försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) eller i lagen (2018:962) om upphandling om valfrihetssystem (LOV). Enligt Upphandlingsmyndigheten finns det dock inga hinder för att ställa arbetsrättsliga villkor även vid tillämpning av dessa lagar.

Lika så ser Upphandlingsmyndigheten inga hinder att även ställa arbetsrättsliga villkor i tillämpningen av LOU, LUF och LUK i upphandlingar under tröskelvärdena.

Upphandlingsregler arbetsrättsliga villkor 

Lyssna på Offentliganställdas förhandlingsråds (OFR) podd där Lena Mårdh, Hållbarhetsenheten Upphandlingsmyndigheten bland annat talar om:

  • Vad Upphandlingsmyndigheten gör.
  • Vad kan Upphandlingsmyndigheten göra för att underlätta för fackliga företrädare att ställa relevanta krav i upphandlingar?
  • Vad är viktigast att tänka på när man ska beakta arbetsrättsliga villkor vid upphandlingar?
  • Hur kan man säkerställa att leverantören lever upp till villkoren?
  • Varför inte ta med arbetsmiljökrav inom arbetsrättsliga villkor?

OFR podden - Lyssna på Åsa Bjerkesjös, OFR intervju med Lena Mårdh, Upphandlingsmyndigheten

Senast uppdaterad:

Relaterad information