Pågående/planerat arbete med riskbedömningar

Upphandlingsmyndigheten har påbörjat arbetet med att genomföra riskbedömningar för oskäliga arbetsvillkor inom vissa områden. Yrken/tjänster är utvalda och prioriterade efter det arbete som genomfördes av en konsult hösten 2018.

Nedan listas det pågående och planerade arbetet med att genomföra riskbedömningar för oskäliga arbetsvillkor under 2019. Listan kommer att förändras efter att bedömningar av yrken/tjänster blir klara och publiceras.

De riskbedömningar som vi genomför behöver inte vara den slutgiltiga bedömningen för upphandlande myndigheters och enheters enskilda upphandlingar. Våra riskbedömningar kan användas för att ge vägledande information i deras slutgiltiga behövlighetsbedömning i den enskilda upphandlingen.

Ambitionen för Upphandlingsmyndigheten är att fastställa villkor när det finns risk för oskäliga arbetsvillkor.

 

Byggarbetare

Januari 2019

Diskussion förs med arbetsmarknadens parter

Bussförare i beställningstrafik

April 2019

Diskussion förs med arbetsmarknadens parter

Glasmästeriarbetare/Planglasarbete

Mars 2019

Hantering av arbetsmarknadens parters åsikter

Elinstallationer

Januari 2019

Hantering av arbetsmarknadens parters åsikter

Byggnadsplåtslagare

Mars 2019

Hantering av arbetsmarknadens parters åsikter

Ventilationsarbetare

Mars 2019

Hantering av arbetsmarknadens parters åsikter

Snöskottare på tak

Mars 2019

Hantering av arbetsmarknadens parters åsikter

Parkförvaltare/Trädgårdsanläggare

Mars 2019

Diskussion förs med arbetsmarknadens parter

Parkskötare/Trädgårdsarbetare

Februari 2019

Hantering av arbetsmarknadens parters åsikter

Bussförare kollektivtrafik

Februari 2019

Hantering av arbetsmarknadens parters åsikter

Tvätteriarbetare

Januari 2019

Diskussion förs med arbetsmarknadens parter

Flyttjänster

Februari 2019

Hantering av arbetsmarknadens ´parters åsikter

Godsförare

Februari 2019

Hantering av arbetsmarknadens parters åsikter

Terminalarbetare

April 2019

Hantering av arbetsmarknadens parters åsikter

Sopbilsförare

Februari 2019

Hantering av arbetsmarknadens parters åsikter

Skogsvårdare

Januari 2019

Hantering av arbetsmarknadens parters åsikter

Skogsmaskinsförare

Februari 2019

Hantering av arbetsmarknadens parters åsikter

 

Senast uppdaterad:

Relaterad information