Strategiskt inköpsarbete med arbetsrättsliga villkor

I vårt stöd för arbetsrättsliga villkor i offentlig upphandling utgår vi från en strategisk inköpsprocess som vi på Upphandlingsmyndigheten har tagit fram. Här kan du följa vad som behöver göras i de olika faserna gällande arbetsrättsliga villkor när svensk rätt är tillämplig.

Modell_strategiskt_inkop_Webb.png

Vad är inköpsprocessen

Vi har tagit fram en modell för att beskriva hur inköpsprocessen kan se ut. Ett offentligt inköp består av så mycket mer än själva upphandlingen.

Inköpsprocessen visar alla de olika faser som ingår i ett strategiskt inköpsarbete utifrån inköpsfunktionens perspektiv. I respektive fas kan du få information om vilka uppgifter som behöver utföras.

Viktigt att tänka på är att det kan vara olika roller i organisationen som utför uppgifterna. Det kan till exempel vara beställare eller projektledare, upphandlare eller kontraktsansvarig. För att en upphandling med arbetsrättsliga villkor ska bli framgångsrik krävs att det inom organisationen redan innan processen startar är tydligt vilka roller som ska utföra de olika uppgifterna.

Ett strategiskt och framgångsrikt inköpsarbete sker alltså i samspel mellan alla olika delar av organisationen och även i stora delar i samverkan med leverantören.

I denna arbetsmetod enligt inköpsprocessen hänvisas till lagen/lagstiftningen/LOU och liknande. När sådana hänvisningar görs avses lag om offentlig upphandling (LOU), lag om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) och lag om upphandling av koncessioner (LUK) där skyldigheten att ställa arbetsrättsliga villkor finns om det bedöms behövas.

Strategiskt inköpsarbete - Upphandlingsmyndighetens inköpsprocess

Arbetsrättsliga villkor i upphandlingsreglerna