Vilka arbetsrättsliga villkor ska ställas?

Om det är behövligt ska villkor om lön, semester och arbetstid ställas i en upphandling. Villkoren ska som huvudregel bestämmas enligt den lägsta nivå som följer av ett centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige på motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen.

Upphandlingsmyndigheten arbetar för närvarande med att ta fram ytterligare arbetsrättsliga villkor. Vi samverkar också med andra upphandlande myndigheter för att kunna sprida goda exempel.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Backspegel_kvinna.jpg

PERSONTRANSPORTER

Vi har tidigare tagit fram arbetsrättsliga villkor för taxiförare. Revidering pågår.

Stad_sjukhus.jpg

STÄDTJÄNSTER

Nytt stödmaterial om arbetsrättsliga villkor för städtjänster inklusive tillämpningsanvisningar.