Arbets- och anställningsvillkor i nivå med svenska kollektivavtal

Ett sätt för offentlig sektor att bidra till skäliga arbetsvillkor och en sund konkurrens hos de leverantörer som utför tjänster och byggentreprenader i Sverige, kan vara att efterfråga att leverantören ska erbjuda personalen arbetsvillkor i nivå med svenska kollektivavtal.

Frågan om det är möjligt att kräva arbets- och anställningsvillkor i nivå med svenska kollektivavtal vid offentlig upphandling har varit omdiskuterad under lång tid. Från den 1 juni 2017 är det obligatoriskt att ställa arbetsrättsliga kontraktsvillkor i vissa fall. Det är dock inte tillåtet att kräva att leverantörer ska vara bundna av kollektivavtal under avtalsperioden.

Särskilda arbetsrättsliga villkor för taxiförare

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkor med syfte att främja sunda arbetsvillkor för taxiförare vid upphandling av olika former av persontransporter. Kontraktsvillkoren är resultatet av ett pilotprojekt för att ta fram villkor i nivå med det centrala kollektivavtalet i branschen. I arbetet har arbetsmarknadens parter, upphandlande myndigheter, leverantörer samt övriga intressenter deltagit.

Läs mer i vår artikel och ta del av villkoren

Rapport från Konkurrensverket

Konkurrensverket har publicerat en rapport om möjligheterna att inkludera villkor i nivå med kollektivavtal vid upphandling, Arbets- och anställningsvillkor i nivå med kollektivavtal, rapport 2015:6  Rapporten beskriver dels den svenska arbetsmarknadsmodellen och det rättsliga ramverket. Notera att denna rapport skrevs innan lagstiftningen enligt ovan var aktuell och rapporten speglar därmed inte förutsättningarna fullt ut enligt den lagstiftningen.

Här kan du ta del av rapport 2015:6

Senast uppdaterad:

Relaterad information