Reserverad upphandling för ökad sysselsättning

En upphandlande organisation kan reservera deltagandet i upphandlingsförfaranden för vissa så kallade sociala företag. Det är också möjligt att föreskriva att kontrakt ska fullgöras inom ramen för program med skyddad anställning.

Syftet med bestämmelsen om reserverad upphandling är att göra det möjligt för vissa företag att kunna tilldelas kontrakt som de annars skulle sakna möjlighet att få under normala konkurrensförhållanden. Under vissa förutsättningar får en särbehandling göras:

  • För det första kan deltagandet i ett upphandlingsförfarande reserveras till vissa leverantörer, så kallade skyddade verkstäder och leverantörer vars främsta syfte är social och yrkesmässig integration av personer med funktionsvariation och av personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.
  • För det andra kan ett kontrakt villkoras med att det ska fullgöras inom ramen för ett program för skyddad anställning. För båda varianterna gäller den grundläggande förutsättningen att minst 30 procent av dem som leverantören sysselsätter i nämnda verksamheter är personer med funktionsvariation eller av personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Arbetsintegrerande sociala företag

Erfarenheter av reserverad upphandling

Tips för att öka socialt företagande med hjälp av reserverad upphandling

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Relaterade länkar