Upphandling med mål att öka sysselsättningen

Offentliga kontrakt kan användas som en väg in till arbetsmarknaden för människor som har svårt att få jobb, med en förbättrad kompetensförsörjning som följd. Här hittar du en modell för hur det går till.

Illustration över den nationella modellen för sysselsättningskrav i offentlig upphandling.
Illustration över den nationella modellen för sysselsättningskrav i offentlig upphandling. Klicka på bilden för att öppna den i större format i eget fönster.


Hur kan vi stödja människor som har svårt att komma in på arbetsmarknaden till jobb och samtidigt förbättra kompetensförsörjningen för företagen? Här finns en möjlighet för offentlig verksamhet, företag och organisationer att göra gemensam sak och använda våra offentliga inköp som en inkörsport till arbetslivet. Varje år gör offentliga verksamheter i Sverige inköp för över 600 miljarder kronor. Här finns alltså en stor potential.

För att förenkla detta har Upphandlingsmyndigheten i samarbete med flera partners tagit fram ett stöd för sysselsättningskrav i offentlig upphandling. Sysselsättningskrav i offentlig upphandling innebär att den upphandlande organisationen ställer krav i upphandlingen på att den vinnande leverantör under kontraktstiden ska erbjuda anställning, utbildning, praktik- eller traineeplatser till personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. De som kan få jobb, praktik- eller traineeplats genom dessa krav kan till exempel vara nyanlända, ungdomar eller långtidsarbetslösa.

En lyckad upphandling med sysselsättningskrav förutsätter att den sker i nära samverkan mellan den upphandlande organisationen, matchningsansvarig och leverantören. Välj den roll som berör dig eller som du är intresserad av för att få information om de steg i inköps- och upphandlingsprocessen som är relevanta för dig.

  • Beslutsfattare och ledning – Du som sitter i en ledande position inom offentlig verksamhet och kan initiera policybeslut och strategi för organisationen, exempelvis politiker eller tjänsteman.
  • Upphandlande organisation – Du som arbetar inom upphandlande organisation och berörs av eller behöver stöd i ditt arbete med att genomföra upphandling med sysselsättningskrav, exempelvis upphandlare, beställare eller projektledare.
  • Leverantör – Du som är leverantör eller anbudslämnare i offentlig upphandling med sysselsättningskrav eller som har intresse av ämnet, exempelvis företag eller organisation.
  • Matchningsansvarig arbetsmarknadsaktör – Du som arbetar med arbetsmarknadsfrågor och matchar arbetssökande mot arbetsgivare, exempelvis på arbetsmarknadsförvaltning eller offentlig eller privat arbetsförmedling.

Om sysselsättningskrav i offentlig upphandling

Bakgrunden till stödet och modellen

Om EU-projektet Sysselsättning genom offentlig upphandling

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Relaterade länkar