Rusta organisationen för sysselsättningskrav

BESLUTSFATTARE OCH LEDNING| Är din organisation redo att börja ställa sysselsättningskrav i offentlig upphandling? Innan era inköp kan bli ett framgångsrikt arbetsmarknadsinstrument behöver ni förbereda er organisation och ta fram viktiga styrdokument.

nationell modell för sysselsättningskrav i offentlig upphandling

I vårt stöd för ökad sysselsättning i offentlig upphandling utgår vi från inköpsprocessen som den illustreras av Upphandlingsmyndigheten. Ett offentligt inköp består av så mycket mer än själva upphandlingen. I illustrationen kan du se de olika steg som ingår i en effektiv inköpsprocess.

Men ska processen bli effektiv och offentliga inköp ett verkligt styrmedel krävs en tydlig strategi och konkreta styrdokument som organisationen kan följa. Det symboliseras av pilen in i processen i illustrationen ovan.

Analysera

Besluta

Förbereda

Kommunicera

Följ upp

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Relaterade länkar