Bidra till en bättre arbetsmarknad och kompetensförsörjning

LEVERANTÖR | I vårt stöd för ökad sysselsättning i offentlig upphandling utgår vi från inköpsprocessen. Här kan du följa vad som händer i de olika faserna. Du som är eller vill bli leverantör till offentlig verksamhet kan bli involverad under hela processen.

beskuren-nationell-modell-sysselsattning_790px.jpg

Vad är inköpsprocessen?

Modellen för sysselsättningskrav i offentlig upphandling utgår från inköpsprocessen som den illustreras av Upphandlingsorganisationen. Ett offentligt inköp består av så mycket mer än själva upphandlingen.

Illustrationen visar alla de steg som ingår i ett strategiskt inköpsarbete utifrån inköpsfunktionens perspektiv. Klicka på länkarna ovan för att se vad respektive fas innebär för dig som vill bli eller är leverantör till offentlig verksamhet.

En upphandling med sysselsättningskrav bör ske i nära samverkan mellan upphandlande organisation, matchningsansvarig och leverantör. I dialog eller samverkan med den upphandlande organisationen kan du komma i kontakt med flera olika roller inom organisationen. Det kan till exempel vara beställare eller projektledare, upphandlare eller kontraktsansvarig.

I stödet för upphandling med sysselsättningskrav ingår mallar och formulär, som främst används av den upphandlande organisationen. Men de kan även vara till stöd för dig som befintlig eller blivande leverantör för att förstå hela processen.

I stödet ingår följande dokument: