Ta vara på erfarenheterna

LEVERANTÖR| När kontraktstiden löper mot sitt slut kommer den upphandlande organisationen att se hur arbetet fungerat och kontrollera att kraven uppfyllts. Även för dig som leverantör är uppföljningen värdefull – dra nytta av de erfarenheter ni gjort i kommande upphandlingar.

Tänk på

  • Alla upphandlingskontrakt med sysselsättningskrav ska följas upp. Under Fördjupning hittar du uppföljningsmall och stöd.
  • Den upphandlande organisationen följer upp alla mätbara mål i kontraktsvillkoren. Uppföljningen kan göras vid återkommande avstämningsmöten eller genom rapportering via formulär på en övergripande nivå.
  • Alla personuppgifter måste hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen.
Tips!

Gör en samhällsekonomisk beräkning för att få en bild av vilken ekonomisk effekt upphandlingen har fått för samhället och för er som arbetsgivare.

Se den samhällsekonomiska beräkningsmodellen

Fördjupning

När bör uppföljning ske?

Vem ska genomföra uppföljningen?

Hur ska uppföljningen gå till?

Hantering av personuppgifter i samband med uppföljning