Dags att hitta en ny medarbetare eller praktikant

LEVERANTÖR| Som vinnande leverantör kan du få hjälp att hitta och rekrytera den eller de som du ska erbjuda sysselsättning. I matchningsfasen samarbetar du med matchningsansvarig och den upphandlande organisationen.

Kom igång!

 • Involvera HR/huvudansvarig och andra berörda personer.
 • Utse kontaktperson, samordnare eller projektledare som ansvarar för kontakten med upphandlande organisation och matchningsansvarig för att personerna ni väljer ska motsvara
  kontraktsvillkoren.
 • Ta fram en plan för hur kraven ska uppfyllas. Kontakta upphandlande organisation och fråga vilket stöd de kan ge i matchningsprocessen.
 • Ta fram en önskad kompetensprofil för den /de personer ni ska erbjuda sysselsättning.
 • Planera en eventuell internutbildning för de som ska få arbete/praktik.
 • Ta fram en introduktions- och handledningsplan och avsätt resurser för handledningen.
 • Förbered och informera alla som kommer att bli berörda i din egen organisation.
 • Kommunicera. Visa att ni tar socialt ansvar.

 

Eventuellt stöd från matchningsansvarig organisation

 • identifiera individer ur den aktuella målgruppen
 • bedöma sökande utifrån kraven i det aktuella kontraktet
 • träna eller utbilda utvalda personer upp till basnivå
 • träna eller utbilda utvalda personer om det finns behov av specialkunskaper för den aktuella anställningen.

 

Fördjupning

Identifiera

Utreda och bedöma

Träna eller utbilda - basnivå

Matcha

Praktik eller utbildning - specialkunskaper

Anställning

Stöd för anställningen