Behov och förutsättningar

LEVERANTÖR| Ju mer kunskap den upphandlande organisationen har, desto bättre blir resultatet. Här kan du som leverantör vara till stor hjälp.

Beskriv era speciella behov och förutsättningar

  • Vilken slags kompetens behöver ditt företag?
  • Finns det några speciella branschförutsättningar: regler, utmaningar och/eller möjligheter?
  • Finns det speciella lokala eller regionala förutsättningar som påverkar era möjligheter att anställa och/eller ta emot praktikanter?

Fördjupning