Planera för rätt kompetens

LEVERANTÖR | Vill du delta i en offentlig upphandling med sysselsättningskrav? Satsa på att förbereda dig väl. Du kan även uppmuntra upphandlande organisationer att ställa sysselsättningskrav i sina upphandlingar.

Kom igång!

  • Ta reda på vad sysselsättningskrav innebär för ditt företag eller din organisation. Här på webbplatsen kan du fördjupa dig i stödet.
  • Fundera över vilka möjligheter ni har att ta emot praktikanter eller korttidsanställda, vilka arbetsuppgifter som finns och vilka kompetensbehov ni har.
  • Kontakta upphandlande organisationer och visa intresse för att de ska ställa sysselsättningskrav i sina upphandlingar.
  • Delta i dialog med upphandlande organisation inför upphandling. Eller kontakta offentlig organisation och försök påverka att en dialog genomförs inför upphandling.
Tips!

Gör en samhällsekonomisk beräkning för att räkna på vad en upphandling med sysselsättningskrav kan ge för ekonomisk effekt för samhället och er som arbetsgivare.

Se den samhällsekonomiska beräkningsmodellen

Fördjupning