Genomförande av upphandlingen

LEVERANTÖR| Nu är det dags att genomföra upphandlingen. Den här fasen innebär mycket arbete för upphandlande organisation, men mindre för dig som potentiell leverantör.

Under upphandlingsfasen genomför upphandlande organisation själva upphandlingen med de vanliga uppgifterna att formulera upphandlingsdokumenten, annonsera, tilldela och teckna avtal. Se gärna de olika kontraktsvillkor som kan ställas i upphandlingen.

Den upphandlande organisationen kan välja att ställa numerära krav i upphandlingen eller att ställa dialogkrav. Numerära krav innebär att den vinnande leverantören åtar sig att erbjuda anställningar eller praktik till ett visst antal personer. Dialogkrav innebär att den vinnande leverantören endast binder sig till att träffa den upphandlande organisationen efter upphandlingen för en dialog om möjligheterna att genomföra sysselsättningsfrämjande åtgärder, till exempel erbjuda tillfällig anställning eller praktikplats till någon ur en utpekad målgrupp.

Dessutom kan den upphandlande organisationen använda kontraktsvillkor som innebär att bonus utgår om ytterligare personer får sysselsättning och/eller den vinnande leverantören vidtar jämställdhetsåtgärder inom ramen för kontraktet.

Titta gärna närmare på de olika kontraktsvillkor som kan ställas i upphandlingen. Nedan hittar du alla villkor med tillhörande tillämpningsanvisningar.

Leverantörens grundåtagande

Bonus för ytterligare sysselsättning och jämställdhet

Rekrytering av personer från den avsedda målgruppen

Uppföljning

Hantering av brister