Bidra till ökad sysselsättning

MATCHNINGSANSVARIG | I vårt stöd för ökad sysselsättning i offentlig upphandling utgår vi från inköpsprocessen. Här kan du följa vad som behöver göras i de olika faserna. Du som matchningsansvarig är en viktig samverkanspart i processen.

beskuren-nationell-modell-sysselsattning_790px.jpg

Vad är inköpsprocessen?

Modellen för sysselsättningskrav i offentlig upphandling utgår från inköpsprocessen som den illustreras av Upphandlingsmyndigheten. Ett offentligt inköp består av så mycket mer än själva upphandlingen.

Illustrationen visar alla de steg som ingår i ett strategiskt inköpsarbete utifrån inköpsfunktionens perspektiv. Klicka på länkarna ovan för att se vad respektive fas innebär för dig som matchningsansvarig.

Du som matchningsansvarig har en viktig roll i processen eftersom en upphandling med sysselsättningskrav kräver nära samverkan mellan upphandlande organisation, matchningsansvarig och leverantören. Viktigt att tänka på är att du kan behöva samverka med flera olika roller inom den upphandlande organisationen, förutom upphandlaren kan det till exempel vara beställare eller projektledare eller kontraktsansvarig.

I stödet för upphandling med sysselsättningskrav ingår mallar och formulär, som främst används av den upphandlande organisationen. Men de kan även vara till stöd för dig som matchningsansvarig för att förstå hela processen.

I stödet ingår följande dokument: