Stöd till leverantören

MATCHNINGSANSVARIG| Dags för matchning och rekrytering. Leverantören ska hitta och rekrytera den eller de individer som ska erbjudas sysselsättning i form av arbete eller praktik. I denna fas samarbetar du med aktuell leverantör och den upphandlande organisationen.

Rekryteringsprocessens 7 steg

1. Som matchningsansvarig träffar du leverantören som vann kontraktet tillsammans med den upphandlande organisationen. Ta reda på vilka kompetensbehov leverantören har.

2. Identifiera individer ur den aktuella målgruppen.

3. Utred och bedöm individerna utifrån kraven i det aktuella kontraktet.

4. Vid behov: träna eller utbilda de sökande till en basnivå. Klargör vem som står för kostnaden.

5. Matcha de sökande mot aktuellt kontrakt i samarbete med leverantören.

6. Behövs specialkunskap för aktuell anställning? Klargör i så fall vem som står för kostnaden för praktik eller utbildning.

7. Den sökande anställs eller erbjuds praktik hos leverantören.

Fördjupning

Identifiera

Utreda och bedöma

Träna eller utbilda - basnivå

Matcha

Praktik eller utbildning - specialkunskaper

Anställning

Stöd för anställning