Öka sysselsättningen

UPPHANDLANDE ORGANISATION | I vårt stöd för ökad sysselsättning i offentlig upphandling utgår vi från inköpsprocessen. Här kan du följa vad som behöver göras i de olika faserna. Vem i organisationen som genomför de olika stegen kan variera.

beskuren-nationell-modell-sysselsattning_790px.jpg

Vad är inköpsprocessen?

Modellen för sysselsättningskrav i offentlig upphandling utgår från inköpsprocessen som den illustreras av Upphandlingsmyndigheten. Ett offentligt inköp består av så mycket mer än själva upphandlingen.

Illustrationen visar alla de steg som ingår i ett strategiskt inköpsarbete utifrån inköpsfunktionens perspektiv. Klicka på länkarna ovan för att se vilka uppgifter som behöver utföras inom respektive fas.

Viktigt att tänka på är att det kan vara olika roller i organisationen som utför uppgifterna. Det kan till exempel vara beställare eller projektledare, upphandlare eller kontraktsansvarig. För att en upphandling med sysselsättningskrav ska bli framgångsrik krävs att det inom organisation redan innan processen startar är tydligt vilka roller som ska utföra de olika uppgifterna.

Ett strategiskt och framgångsrikt inköpsarbete sker alltså i samspel mellan alla olika delar av organisationen, matchningsansvarig och även i stora delar i samverkan med leverantören.

I stödet ingår följande dokument: