Välgrundat beslut med rätt analys

UPPHANDLANDE ORGANISATION| Analysen ser till att din organisation gör en välgrundad bedömning av upphandlingen med sysselsättningskrav, där ni tittar på både möjligheter och risker. Fasen avslutas med ett beslut om att gå över i upphandlingsfasen.

Kom igång!

Analysera vilka upphandlingar som kan vara aktuella. Gå igenom allt från upphandlingsplan och inkomna upphandlingsuppdrag till affärsområdes- och kategoriplanering. En grundlig analys – där du studerar både möjligheter och risker – hjälper dig att välja ut de upphandlingar som lämpar sig bäst för sysselsättningskrav.

Frågor du bör fungera kring

 • Vilken typ av upphandling är aktuell?
 • Har du ett upphandlingskontrakt som pågår i mer än ett år?
 • Är utförande av kontraktet personalintensivt?
 • Består en större del av kontraktets kostnader av personalkostnader?
 • Är det fler än en person som ska genomföra uppdraget/utföra kontraktet?
 • Vilka är möjliga leverantörer för uppdraget i din region?
 • Finns det fler upphandlande organisationer i regionen med samma behov?
 • Är det en bransch eller yrkesområde där du behöver göra en behövlighetsbedömning? Läs mer om arbetsrättsliga villkor.

Så här kommer du igång

 1. Se vilka upphandlingar eller upphandlingsområden som kan vara lämpliga. När det gäller ramavtal – tänk på att öppna upp för att kunna ställa sysselsättningskrav i en framtida förnyad konkurrensutsättning.
 2. Ta dialogen internt och externt.
 3. Gör en omvärldsanalys. Kontakta andra upphandlande organisationer som har erfarenhet av sysselsättningskrav i upphandlingar och ta hjälp av dem. Se lärande exempel i Kunskapsbanken.
 4. Ta fram ett beslutsunderlag för den aktuella upphandlingen. Använd gärna Upphandlingsmyndighetens mall.

Fördjupning

Bedöm upphandlingen

Besluta

Gör en marknadsanalys

Tidig dialog

Bedömning inför beslut

Om mallen för beslutsunderlag