Ta vara på erfarenheterna

UPPHANDLANDE ORGANISATION | Kontraktet löper på eller går mot sitt slut. Då är det dags att följa upp om ni har nått de avsedda målen och dra nytta av lärdomarna.

I förvaltafasen följer ni upp leverantörens åtaganden och de mätbara målen i kontraktsvillkoret i upphandlingen. Leverantören rapporterar på en övergripandenivå till den avtalsansvariga. Matchningsvariga kan få ta del av uppföljningen. 

I den här fasen bör ni tänka på:

  • att hålla avstämningsmöten med leverantören under kontraktstiden för att stämma av hur åtagandet går
  • att den anställda eller praktikanten får intyg på sin insats
  • att ni som upphandlande organisation får slutdokumentation kring hur kontraktet har uppfyllts (se formulär nedan)
  • dokumentera och ta med erfarenheterna in i nästa upphandling med sysselsättningskrav.
  • säkerställa att behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen (läs mer nedan)

Stöddokument i förvaltafasen:

När bör uppföljning ske?

Vem ska genomföra uppföljningen?

Hur ska uppföljningen gå till?

Hantering av personuppgifter i samband med uppföljning