Ta vara på erfarenheterna

UPPHANDLANDE ORGANISATION| Har ni lyckats nå de uppställda målen? När kontraktstiden löper mot sitt slut är det dags för uppföljning. Leverantören rapporterar inledningsvis på en övergripande nivå till den som är ansvarig för att följa upp avtalet. Även den som är matchningsansvarig ska få möjlighet att ta del av uppföljningen.

Tänk på

  • Alla upphandlingskontrakt med sysselsättningskrav ska följas upp. Under Fördjupning hittar du uppföljningsmall och stöd.
  • Om det ställts krav på arbetsrättsliga villkor ska även dessa följas upp.
  • Utvärdera era erfarenheter från upphandlingen. Det har ni nytta av i kommande upphandlingar med sysselsättningskrav.
Tips!

Gör en samhällsekonomisk beräkning för att följa upp den samhällsekonomiska effekten av upphandlingen.

Se den samhällsekonomiska beräkningsmodellen

Fördjupning

När bör uppföljning ske?

Vem ska genomföra uppföljningen?

Hur ska uppföljningen gå till?

Hantering av personuppgifter i samband med uppföljning