Leverantören möter sina nya medarbetare

UPPHANDLANDE ORGANISATION| När upphandlingen är klar ska leverantören hitta och rekrytera den eller de som ska erbjudas arbete eller praktik. Detta gör leverantören, eventuellt tillsammans med den matchningsansvariga. Vid behov deltar också beställaren eller upphandlaren i arbetet.

Kom igång!

1. Boka startmöte med tilldelad leverantör efter att avtalsspärren löpt ut. Se till att även beställare och matchningsansvarig deltar i mötet.

2. Gå igenom med leverantören om exakt tidpunkt då sysselsättningskraven ska vara uppfyllt enligt kontrakts-villkoren, och vad som händer om kravet inte uppfylls.

3. Gå igenom uppföljningsrutinerna och upprätta en gemensam uppföljningsplan.

4. När rekryteringsprocessen är avslutad och anställningskontraktet är undertecknat ska leverantören meddela både upphandlare och beställare.

Fördjupning