Ökad förståelse av nuläge och framtid

UPPHANDLANDE ORGANISATION| Förbered bedömningsunderlaget för den aktuella upphandlingen: kartlägg externa faktorer som kan påverka och definiera målgruppen tydligt. Målgruppen ska bestå av personer som av olika anledningar behöver hjälp att komma in på arbetsmarknaden.

Kom igång!

Kontakta matchningsansvarig arbetsmarknadsförvaltning, socialtjänst eller arbetsförmedlingen för att ta reda på om målgruppen finns och hur den ser ut.

Ringa in målgruppen
  • Finns det en målgrupp?
  • Vilken är målgruppen?
  • Kan vi samverka med andra aktörer och upphandlande organisationer?
  • Behöver målgruppen utbildas eller rustas? Vem gör det?
  • Kan målgruppen vara aktuell för anställningsstöd?

Tänk på:
  • Målgrupper som står nära arbetsmarknaden är oftast enklare att matcha mot kontraktet.
  • Målgrupper som står längre från arbetsmarknaden behöver rustas mer.

Fördjupning

Inledande om arbetsmarknads- och branschanalys

Strategisk arbetsmarknadsanalys på lång sikt

Arbetsmarknadsanalys på kort sikt