Planera i god tid

UPPHANDLANDE ORGANISATION | Innan ni ställer sysselsättningskrav i en upphandling behöver syfte, krav och vad som ska uppnås beskrivas, dels internt inom organisationen, dels gentemot potentiella leverantörer. Vilka behov är det som ska tillgodoses? Vad är målet och syftet med upphandlingen?

Kom igång!

Se om det är lämpligt att ställa sysselsättningskrav i den aktuella upphandlingen. Börja med att ställa dessa frågor:

  • Finns det ett politiskt beslut eller beslut i ledningen? JA/NEJ
  • Är beställaren intresserad av sysselsättningsfrämjande åtgärder? JA/NEJ
  • Finns det någon matchningsansvarig utsedd för rekryterings-
    processen? JA/NEJ
  • Finns det något nätverk eller annan samverkan kring upphandling i regionen? JA/NEJ

Om du svarat JA på alla frågor är det bara att sätta igång.

Har du svarat NEJ på vissa eller alla frågor?
Allt börjar med ett beslut från ledningen - det är A och O. För att organisationen effektivt ska kunna arbeta med sysselsättningskrav krävs ett politiskt beslut eller mandat från ledningen. Den upphandlande organisationen måste ha ett uttalat syfte till varför man ställer sysselsättningskrav i upphandlingar och en definierad målgrupp. Beslutet kan till exempel gälla en speciell pilotupphandling, upphandlingar inom ett utvalt område, projekt inom en begränsad tid eller vara ett generellt beslut som regleras via uttalade riktlinjer och policydokument.

Vill du påverka? Ta kontakt med ledningen, förklara fördelarna med sysselsättningskrav och visa dem checklistan för beslutsfattare. Ju fler som aktivt väljer att göra skillnad, desto mer kan vi åstadkomma.

Använd gärna informationspresentationen som utbildningsmaterial eller stöd i arbetet

Fördjupning

Planera matchning

Planera reserverad upphandling