Stöd i upphandlingssituationen

UPPHANDLANDE ORGANISATION | Nu är det dags att genomföra upphandlingen. I den här fasen ska du formulera de krav, tilldelningskriterier och kontraktsvillkor som ska ingå i upphandlingsdokumenten. Till din hjälp finns färdiga mallar.

Under upphandlingsfasen gör du själva upphandlingen med de vanliga uppgifterna att formulera upphandlingsdokumenten, annonsera, tilldela och teckna avtal. Men det finns några saker att ta ställning till när det gäller upphandling med sysselsättningskrav:

  • välj om ni vill använda kontraktsvillkor för sysselsättningsfrämjande åtgärder eller dialogkrav för sysselsättningsfrämjande åtgärder vid aktuell upphandling (se mallar nedan)
  • ta  hänsyn till om arbetsrättsliga villkor måste ställas och se till att villkoren är förenliga med kollektivavtal som är tillämpliga inom aktuell bransch
  • ange i upphandlingsdokumenten vad som händer om leverantören inte lever upp till ställda krav på till exempel sysselsättning
  • gör en skriftlig överenskommelse med vinnande leverantör efter dialog om sysselsättningsfrämjande åtgärder – i de fall dessa villkor ställs (se överenskommelsedokument nedan)
  • om upphandlingen avser ett ramavtal, undersök om sysselsättningskrav kan inkluderas vid tilldelning av kontrakt (”avrop”). Om ramavtal ska tecknas med flera leverantörer ska det framgå av ramavtalet hur valet av leverantör för det enskilda kontraktet ska gå till.

Stöddokument att använda i upphandlingsfasen:

Stödet innehåller mallar för två olika varianter av kontraktsvillkor att använda. Den ena varianten innebär att leverantören åtar sig att erbjuda anställningar eller praktik. Den andra varianten innebär att leverantören åtar sig att medverka i en dialog om sina förutsättningar för sysselsättningsfrämjande åtgärder.

Nedan hittar du alla kontraktsvillkor med tillhörande tillämpningsanvisningar.

Leverantörens åtagande

Rekrytering av personer från den avsedda målgruppen

Uppföljning

Hantering av brister