Stöd i upphandlingssituationen

UPPHANDLANDE ORGANISATION | Nu är det dags att genomföra upphandlingen. I den här fasen ska du formulera de krav, tilldelningskriterier och kontraktsvillkor som ska ingå i upphandlingsdokumenten. Till din hjälp finns färdiga mallar.

Nu är det dags att formulera de krav, tilldelningskriterier och kontraktsvillkor som ska ingå i upphandlingsdokumenten. Ta hjälp av de färdiga mallar som Upphandlingsmyndigheten tagit fram.

Tänk på

  • Välj särskilda kontraktsvillkor för den aktuella upphandlingen. Utgå från mallarna.
  • Om upphandlingen ska verka för ökad jämställdhet eller fler i sysselsättning kan du använda villkoren i mallen för bonusincitament.
  • Upphandlingsdokumentet ska berätta att leverantören kan få hjälp med matchning och rekrytering.
  • Använder ni en matchningsorganisation? Skicka upphandlingens tidplan till dem.
  • Se till att beställaren har den kunskap som krävs för att kunna svara på frågor från presumtiva anbudsgivare.

Allt klart?
Utvärdera anbuden och tilldela kontraktet/kontrakten.

Fördjupning

Leverantörens grundåtagande

Bonus för ytterligare sysselsättning och jämställdhet

Rekrytering av personer från den avsedda målgruppen

Uppföljning

Hantering av brister

Följ modellen vid reserverad upphandling