Kunskapsbank sysselsättningskrav

Upphandlande myndigheter eller enheter som vidtar olika sysselsättningsfrämjande åtgärder i samband med upphandlingen kan bidra till ökad sysselsättning och minskad arbetslöshet.

Sysselsättningsfrämjande åtgärder kan bland annat handla om att en leverantör, då ett offentligt kontrakt utförs, ska erbjuda anställning, praktik- eller traineeplatser till personer med funktionsnedsättning eller personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Det kan också avse utbildningsinsatser för arbetslösa ungdomar eller för långtidsarbetslösa. Genom att skapa anställningsmöjligheter och öka sysselsättningen kan, förutom minskad arbetslöshet, också den sociala hållbarheten och kompetensförsörjningen stärkas.

I många EU- länder har offentlig upphandling setts som ett arbetsmarknadsinstrument under en längre tid, men det är först på senare år som sådana krav och villkor har börjat tillämpas i Sverige.

Projektet Sysselsättning genom offentlig upphandling

Upphandlingsmyndigheten bedriver det EU-finansierade projektet Sysselsättning genom offentlig upphandling, med syfte att få fler upphandlande myndigheter att använda sig av sysselsättningskrav i sina upphandlingar. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden, som är EU:s viktigaste verktyg för att skapa fler och bättre jobb i Europa. I Sverige stöder Socialfonden projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap.

Målsättningen är att skapa en nationell modell för sysselsättningskrav i offentlig upphandling för att fler individer som i dag har svårt att komma in på arbetsmarknaden, särskilt nyanlända, ska erbjudas en anställning eller praktikplats i offentligt upphandlade kontrakt.

Projektet drivs i samarbete med Arbetsförmedlingen, Botkyrka kommun, Göteborgs stad, Helsingborgs stad, Stockholms stad och Trafikverket. Transnationell partner är Finland genom Institutet för hälsa och välfärd samt kommunerna Helsingfors och Vanda.

Här hittar du information om projektet Sysselsättning genom offentlig upphandling

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Relaterade länkar