Erfarenheter från EU

Flera EU-länder har under lång tid ställt sysselsättningskrav i offentlig upphandling. Utmaningarna är ofta likartade, men lösningarna skiljer sig åt.

I Rotterdam är leverantören i fokus och ett IT-system gör uppföljningen enkel. I Frankrike är ett nätverk av facilatorer nyckeln till att sprida kunskap om och ge stöd i upphandling med sysselsättningskrav. I Warszawa lockas offentlig verksamhet att ställa sysselsättningskrav genom omvänd psykologi. Här kan du ta del av hur olika EU-länder valt att arbeta med offentlig upphandling som arbetsmarknadsverktyg.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Relaterade länkar

BarcelonaPark.jpg

Barcelonas väg till hållbar upphandling

Ett paradigmskifte har ägt rum inom Barcelonas offentliga upphandling. Från utvärdering på lägst pris är nu hållbarhet i fokus. En stor anledning till behovet av förflyttning var hög arbetslöshet och dåliga arbetsförhållanden. Nu används offentlig upphandling som strategiskt verktyg och arbetsmarknaden har förändrats.

SkottskFlagga.jpg

Framgångsrika Skottland - så lyckas de med sysselsättningskrav

Skottland har ställt sysselsättningskrav i offentlig upphandling i många år, långt innan den nya EU-lagstiftningen. Drygt två tredjedelar av alla stora upphandlingar görs med sysselsättningskrav. Vad kan vi lära av dem?

FranskFlagga.jpg

Så ökas sysselsättningen i Frankrike

Frankrike har lång erfarenhet av att ställa sysselsättningskrav i offentlig upphandling. En helt ny roll har växt fram: lokala facilitatorer som både påverkar och ger stöd för att öka chanserna till jobb för dem som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

FinskKartaRam.jpg

Upphandling ett potentiellt kraftfullt arbetsmarknadsverktyg

Sysselsättningskrav i offentlig upphandling kan vara ett framgångsrikt arbetsmarknadsverktyg med mer positiva ekonomiska effekter jämfört med andra arbetsmarknadsinitiativ – åtminstone i Finland. Det visar en studie av arbetsmarknadsexpert Mikko Kesä.

Erasmus-bridge-at-rotterdam.jpg

Sysselsättningskrav gav över 3000 jobb i Rotterdam

De socio-ekonomiska utmaningarna i Rotterdam är stora. Det har lett till ett paradigmskifte i synen på arbetsmarknadsutmaningarna. Sysselsättningskrav i offentlig upphandling har blivit ett reellt verktyg i kampen mot arbetslöshet.

Castle_Square_Warsaw_phot_wikimedia_commons_WEBB.jpg

Mjuka tag för ökad sysselsättning i Warszawa

I början av oktober besökte ESF-projektet Sysselsättning genom offentlig upphandling Warszawa. Besöket tydliggjorde både likheter och skillnader mellan länderna. Projektet tar med sig flera intressanta lärdomar hem.

Finsk_modell.jpg

Sysselsättningskrav – en väg till en mer hållbar arbetsmarknad

Offentliga inköp kan bidra till en mer hållbar arbetsmarknad. Finland vill göra sysselsättningsfrämjande krav i offentlig upphandling till vardag för upphandlaren.