Kalkylator för samhälls-ekonomisk effekt

Vilken effekt ger det egentligen att ställa sysselsättningskrav i offentlig upphandling? Här kan du räkna på vad effekten kan bli när en individ får sysselsättning genom ett offentligt kontrakt.

Den här kalkylatorn kan användas på flera sätt:

  • som ett verktyg för beslutfattare inför beslut om sysselsättningskrav i upphandling
  • som ett verktyg för att bedöma lämpligheten att ställa sysselsättningskrav i en specifik upphandling
  • som ett dialogverktyg mellan upphandlare, leverantörer och övriga relevanta myndigheter
  • som ett uppföljningsverktyg för att beräkna konsekvenser av att individer sysselsatts genom sysselsättningskrav efter avslutad anställning.

 

Beräkningen kan också göras i Excel för ett mer detaljerat resultat.
Ladda ner Excelfilen

Om den samhällsekonomiska beräkningsmodellen

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Relaterad information