Samhällsekonomiska effekter

Vilken effekt ger det egentligen att ställa sysselsättningskrav i offentlig upphandling? Här kan du räkna på effekten för varje individ som får sysselsättning genom ett offentligt kontrakt. Det gör det möjligt att prognostisera en effekt, att bedöma lämplighet för sysselsättningskrav i en unik upphandling och att följa upp resultatet av genomförda upphandlingar med sysselsättningskrav.

Fyll i fälten nedan och beräkna ditt resultat.
För mer ingående förklaring av respektive fält se metodbeskrivningen.

 

Beräkningen kan också göras i Excel för ett mer detaljerat resultat.
Ladda ner Excelfilen

Om den samhällsekonomiska beräkningsmodellen

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Relaterad information