Ställ hållbarhetskrav

Genom att ställa hållbarhetskrav i upphandlingen kan offentlig sektor bidra till att miljökvalitetsmålen nås. Här i kriteriebiblioteket hittar du Upphandlingsmyndighetens alla hållbarhetskriterier i en databas.

Kriterierna, i form av miljökrav och sociala krav, finns för ett tiotal produktområden som omfattar 100-tals produkter. Dessa är frivilliga att använda och kraven finns i olika nivåer med tillhörande förslag på verifikat, motiv och bakgrundsinformation. Välj nivå efter ambition och tillgängliga resurser. Du laddar enkelt hem de krav du önskar i kriterie-wizard i sex enkla steg.

Kriteriebiblioteket

Välj produktområde

Klicka på plustecknet för att visa områdets produktgrupper eller på texten för att läsa mer om området.

Läs gärna om framgångsfaktorer för en lyckad hållbar upphandling.

När du ska göra en hållbar upphandling är det möjligt att använda olika märkningar som ett verktyg för att ställa hållbarhetskrav. Det går bland annat att hänvisa till en särskild märkning i upphandlingsdokumenten. Läs mer i vårt stöd för användning av märkning.

Om du inte hittar ett specifikt produktområde finns information om vad som är bra att tänka på om du utformar egna krav.