Ställ hållbarhetskrav

Genom att ställa hållbarhetskrav i upphandlingen kan offentlig sektor bidra till att miljökvalitetsmålen nås. Här i kriteriebiblioteket hittar du Upphandlingsmyndighetens alla hållbarhetskriterier i en databas.

Kriterierna, i form av miljökrav och sociala krav, finns för ett tiotal produktområden som omfattar 100-tals produkter. Dessa är frivilliga att använda och kraven finns i olika nivåer med tillhörande förslag på verifikat, motiv och bakgrundsinformation. 

När vi utarbetar våra hållbarhetskriterier undersöker vi om det finns några miljömärkningar eller andra märkningar som kan användas. Vi bedömer bland annat hur stor andel leverantörer som är anslutna till en viss märkning inom respektive produktområde. Vi har också ett stöd för hur märkningar kan användas.

Vi tar också hänsyn till de nationella miljömålen, andra hållbarhetsperspektiv, vilka behov upphandlande myndigheter och enheter har, konkurrensaspekter, mindre företags möjligheter att delta med mera. 

Kriteriebiblioteket

Välj produktområde

Klicka på plustecknet för att visa områdets produktgrupper eller på texten för att läsa mer om området.

Läs gärna om framgångsfaktorer för en lyckad hållbar upphandling.

När du ska göra en hållbar upphandling är det möjligt att använda olika märkningar som ett verktyg för att ställa hållbarhetskrav. Det går bland annat att hänvisa till en särskild märkning i upphandlingsdokumenten. Läs mer i vårt stöd för användning av märkning.

Om du inte hittar ett specifikt produktområde finns information om vad som är bra att tänka på om du utformar egna krav.