Stöd för att använda krav på märkning

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram en metod som syftar till att underlätta bedömningen om en märkning uppfyller bestämmelserna i upphandlingslagarna. Metoden kan användas som en checklista av både upphandlande organisationer som vill använda krav på märkning i en upphandling och märkningsorganisationer för att bedöma om den egna märkningen uppfyller bestämmelserna.

Metodbeskrivning steg för steg 

För att en märkning ska kunna krävas vid upphandling måste vissa förutsättningar vara uppfyllda. Samtliga sex krav ska vara uppfyllda för att en märkning ska kunna användas som krav i en upphandling.

Mer om märkning

En märkning kan inte förhandsgodkännas

Kraven kan avse såväl direkta som indirekta egenskaper och kan exempelvis avse hållbarhetsfaktorer i produktions- eller tillverkningsprocessen, extern miljöpåverkan eller metoder för att tillhandahålla en vara eller tjänst.

Standarden ISO 14024

Standarden ISO 14024 avser miljömärkning och miljödeklarationer. Om en miljömärkningsorganisation följer standarden kan det vara en vägledande indikation på att objektivitets-, öppenhets-, tillgänglighets- och inflytandekravet är uppfyllda. Det gäller även om märkesorganisationen är medlem i Global Ecolabelling Network (GEN) eller ISEAL Alliance. 

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Mer om märkning