Anknytningskravet

Anknytningskravet innebär att märkningskraven i något avseende ska ha anknytning till upphandlingsföremålet.

För att uppfylla anknytningskravet gäller följande:

  • De krav som utgör märkningen (märkningskraven) ska ha anknytning till det som ska upphandlas, under något skede av livscykeln.
  • Märkningskraven ska avse den aktuella varan eller tjänsten och inte ta sikte på företaget i allmänhet.

Övriga krav som ska vara uppfyllda

Lämplighetskravet

Objektivitetskravet

Öppenhetskravet

Tillgänglighetskravet

Inflytandekravet

Mer om anknytningskravet

Direkta och indirekta egenskaper

Kraven kan avse såväl direkta som indirekta egenskaper och kan exempelvis avse hållbarhetsfaktorer i produktions- eller tillverkningsprocessen, extern miljöpåverkan eller metoder för att tillhandahålla en vara eller tjänst.

En märkning får inte innehålla generella krav på företaget

Märkningskraven kan ta sikte på hur företaget som ansöker om märkningen ska bete sig inom ramen för produktion av märkta produkter eller tjänster. Det kan till exempel vara att ha en antagen policy som gäller den vara eller tjänst som ska märkas. En märkning får däremot inte innehålla generella krav på företaget som ansöker om märkningen. Märkningen får heller inte kräva interna företagspolicyer eller krav på att prioritera vissa frågor som inte har anknytning till produkten.

Märkningen får exempelvis inte kräva att företaget enbart får använda förnybar el inom verksamheter som inte omfattas av produktion av certifierad produkt eller tjänst. Det får heller inte finnas generella krav på till exempel redovisning eller arbetsmiljö i allmänhet.

Krav kan avse underleverantörer

Märkningskraven kan innebära att certifierade produkter eller tjänster inte får innehålla specifika miljöfarliga ämnen, men kravet får däremot inte innefatta att företaget i fråga aldrig får använda sig av ämnet (om användningen är laglig).

Märkningskrav kan avse även underleverantörer till det företag som ansöker om märkningen.

Saknas anknytning kan märkningen inte användas

Om märkningen innehåller krav utan anknytning till det som upphandlas är det inte möjligt att kräva den märkningen. Då går det istället att hänvisa till relevanta delar av märkningens krav som har anknytning till upphandlingsföremålet och i övrigt är lämpliga (se lämplighetskravet). Märkningen kan då fungera som ett bevis för att visa att kraven är uppfyllda, men även andra bevis ska godtas.

Senast uppdaterad:

Relaterad information