Arbetsrättsliga villkor

English version

Genom att ställa arbetsrättsliga villkor vid upphandling kan offentlig sektor bidra till att de som arbetar med att utföra offentliga kontrakt gör detta med skäliga arbetsvillkor.

Läs mer

Upphandlande myndigheter och enheter är i vissa fall skyldiga att ställa arbetsrättsliga villkor. Arbetsrättsliga villkor ska ställas om en upphandling:

  • minst uppgår till aktuellt tröskelvärde enligt LOU, LUF eller LUK,
  • inte avser upphandling av sociala tjänster och andra särskilda tjänster,
  • har påbörjats den 1 juni 2017 eller senare,
  • det är behövligt, och
  • det går att fastställa arbetsrättsliga villkor.

Det är med andra ord inte alltid obligatoriskt att ställa arbetsrättsliga villkor utan det beror bland annat på kontraktsvärde och när upphandlingen påbörjades. Bestämmelserna skiljer sig också åt om kontraktet kommer utföras i Sverige eller där svensk rätt inte är tillämplig.

Om arbetet utförs i Sverige ska villkor om lön, semester och arbetstid fastställas enligt ett centralt kollektivavtal. Om arbetet utförs i andra länder, där svensk rätt inte är tillämplig, ska villkoren fastställas i enlighet med ILO:s kärnkonventioner.

Läs mer om arbetsrättsliga villkor.