Produktundergrupp

Arbetsrättsliga villkor inom specifika områden

Upphandlingsmyndigheten har i samråd med arbetsmarknadens parter tagit fram villkor om lön, semester och arbetstid som kan användas vid upphandling. Upphandlingsmyndigheten bedömer att det inom dessa områden kan finnas risk för oskäliga arbetsvillkor vid kontraktets utförande.

Miljöaspekter

Ingående krav

Särskilda kontraktsvillkor
Särskilda kontraktsvillkor
Särskilda kontraktsvillkor
Särskilda kontraktsvillkor
Särskilda kontraktsvillkor
Särskilda kontraktsvillkor
Särskilda kontraktsvillkor
Särskilda kontraktsvillkor
Särskilda kontraktsvillkor
Hämta hem kraven via vår KRITERIE-WIZARD