Åtgärder revidering hållbarhetskriterier fisk och skaldjur

KravID

Namn

Version 2019-06

Namn 2019-06

Åtgärder version 2019-06

10398

Produkternas spårbarhet

- vildfångad fisk och skaldjur

Arkiveras

-

Lagkrav inom EU

11112

Produkternas spårbarhet sammansatt produkt - fisk och skaldjur

11112:1

Informationskrav beredd eller konserverad produkt – fisk och skaldjur

Ändrad kravtyp från teknisk specifikation till särskilda kontraktsvillkor. Ändrat namn, tillagt definition enligt tulltaxans kap 16 vad som avses med beredda eller konserverade produkter +

exempelprodukter.

10459:1

Odlad fisk och skaldjur

10459:2

Odlad fisk och skaldjur

Tillagt: spårbarhet på all foderråvara samt miljöbedömning.

Borttaget: drift enligt gällande lagstiftning i produktionslandet samt rättvisa arbetsvillkor som hanteras av kontraktsvillkor för

arbetsrättsliga villkor.

10399:1

Vildfångad fisk och skaldjur

10399:2

Vildfångad fisk och skaldjur

Ändrat nivå från avancerad till bas, förtydligat parametrar genom exemplifiering av åtgärder för bevarande av ekosystem samt ändamålsenlig förvaltning.

Tillagt förslag till bevis:

KRAV certifiering

10766:1

Eu-ekologisk vara – odlad fisk

10766:2

Eu-ekologisk vara - odlad fisk och skaldjur

Borttaget bevis KRAV- certifiering, annan

dokumentation. Tillagt bevis EU-ekologisk certifiering och märkning.

NYTT

Ej rödmarkerad eller

sårbar fisk och skaldjur

111325

Ej rödmarkerad eller

sårbar fisk och skaldjur

Särskilda kontraktsvillkor

ersätter Fisklistan bas

NYTT

Fisk och skaldjur från hållbara bestånd och

hållbart vattenbruk

111326

Fisk och skaldjur från hållbara bestånd och

hållbart vattenbruk

Särskilda kontraktsvillkor ersätter Fisklistan

avancerad

10401 -

bas

Fisklistan

Arkiveras

 

Ersätts av särskilda kontraktsvillkor Ej rödmarkerad eller sårbar

fisk och skaldjur

10401-

avancerat

Fisklistan

Arkiveras

 

Ersätts av särskilda kontraktsvillkor Fisk och skaldjur från hållbara bestånd och hållbart

vattenbruk

NYTT

Minskad miljö och klimatpåverkan från fiskefartyg och produktionsanläggningar

11362

Minskad miljö och klimatpåverkan från fiskefartyg och produktionsanläggningar

Minskad klimatpåverkan. Krav ställs på bränsleförbrukning på fiskefartyg, ej HCF föreningar som köldmedier, förnybar el i produktionsanläggningen. Förslag på bevis KRAV

certifiering eller likvärdigt

11138

Ekologisk vara - tillägg vildfångad fisk och skaldjur

Arkiveras

 

Ekologiskt inkluderar ej vildfångad fisk och skaldjur, för KRAV certifierad produktion se exempelvis Krav ID 11362

Senast uppdaterad: