Miljömål

Miljöaspekter

  • Avfallsdeponering

Andel avfall till deponi

Kriterierna kan användas för att ställa krav på totalentreprenader eller att ha som grund för ett miljöprogram för totalentreprenad. Kriterierna syftar att bidra till att lyfta prestandan inom energi- och miljöområdet vid nybyggnad.

Läs mer

 

Teknisk specifikation KravID: 10519

Miljöaspekter

  • Avfallsdeponering

Gäller i följande byggskeden:

  • Produktionsskede
Andelen avfall som deponeras ska uppgå till högst 20 % av byggrelaterat avfall.

Skriftlig dokumentation. Avfallshanteringsplan.

Informationen om hur avfall skall hanteras på byggarbetsplatserna ska arbetas in i styrande plan (miljöplanen, avfallsplanen eller projektplanen).

20 % är ett förslag. Kraven anpassas till lokala förhållanden.

Informationen om hur avfall skall hanteras på byggarbetsplatserna ska arbetas in i styrande plan (miljöplanen, avfallsplanen eller projektplanen).

20 % är ett förslag. Kraven anpassas till lokala förhållanden.

Informationen om hur avfall skall hanteras på byggarbetsplatserna ska arbetas in i styrande plan (miljöplanen, avfallsplanen eller projektplanen).

20 % är ett förslag. Kraven anpassas till lokala förhållanden.
  • KravID: 10519
  • Versionsdatum: 2012-03-07
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.