Miljömål

Miljöaspekter

  • Avfallsdeponering

Avfallsmängder

Kriterierna kan användas för att ställa krav på totalentreprenader eller att ha som grund för ett miljöprogram för totalentreprenad. Kriterierna syftar att bidra till att lyfta prestandan inom energi- och miljöområdet vid nybyggnad.

Läs mer

 

Teknisk specifikation KravID: 10517

Miljöaspekter

  • Avfallsdeponering

Gäller i följande byggskeden:

  • Produktionsskede

Mängden byggrelaterat avfall får inte överstiga 20 kg/m2bruttoarean, exklusive rivningsavfall.

  • Skriftlig dokumentation
  • Avfallshanteringsplan

Normalt brukar mängden byggavfall uppgå till 25-30 kg/m2 Byggrelaterat avfall.

20 kg/m2 (räknat på byggnadens bruttoarea) är ett förslag. Kraven anpassas till projektet och lokala förhållanden. Det finns exempel på byggen som inte genererat mer än 10 kg/kvm Byggrelaterat avfall medan vissa anser 20 kg/m2 vara ett tufft krav.

Normalt brukar mängden byggavfall uppgå till 25-30 kg/m2 Byggrelaterat avfall.

20 kg/m2 (räknat på byggnadens bruttoarea) är ett förslag. Kraven anpassas till projektet och lokala förhållanden. Det finns exempel på byggen som inte genererat mer än 10 kg/kvm Byggrelaterat avfall medan vissa anser 20 kg/m2 vara ett tufft krav.

Normalt brukar mängden byggavfall uppgå till 25-30 kg/m2 Byggrelaterat avfall.

20 kg/m2 (räknat på byggnadens bruttoarea) är ett förslag. Kraven anpassas till projektet och lokala förhållanden. Det finns exempel på byggen som inte genererat mer än 10 kg/kvm Byggrelaterat avfall medan vissa anser 20 kg/m2 vara ett tufft krav.

  • KravID: 10517
  • Versionsdatum: 2012-03-07
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.