Miljömål

Miljöaspekter

  • Buller

Begränsning av byggbuller

Kriterierna kan användas för att ställa krav på totalentreprenader eller att ha som grund för ett miljöprogram för totalentreprenad. Kriterierna syftar att bidra till att lyfta prestandan inom energi- och miljöområdet vid nybyggnad.

Läs mer

 

Teknisk specifikation KravID: 10544

Miljöaspekter

  • Buller

Gäller i följande byggskeden:

  • Produktionsskede

Entreprenören ska kontrollera att åtgärder för att klara Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser NFS 2004:15, genomförs. Kontroller ska protokollföras och avvikelser dokumenteras.

Åtgärdsplan ska upprättas för avvikelser.

Beställaren ska informeras regelbundet och ges dokumentation på begäran.

Skriftlig dokumentation, exempelvis miljöronder, mätprotokoll.

 

Räcker oftast med indikationsmätning.

Observera att det kan finnas lokala föreskrifter, exempelvis från respektive kommun, med hårdare kravnivåer.

Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser NFS 2004:15.

Räcker oftast med indikationsmätning.

Observera att det kan finnas lokala föreskrifter, exempelvis från respektive kommun, med hårdare kravnivåer.

Räcker oftast med indikationsmätning.

Observera att det kan finnas lokala föreskrifter, exempelvis från respektive kommun, med hårdare kravnivåer.
  • KravID: 10544
  • Versionsdatum: 2012-03-07
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.