Miljömål

Miljöaspekter

  • Buller

Byggbuller

Kriterierna kan användas för att ställa krav på totalentreprenader eller att ha som grund för ett miljöprogram för totalentreprenad. Kriterierna syftar att bidra till att lyfta prestandan inom energi- och miljöområdet vid nybyggnad.

Läs mer

 

Teknisk specifikation KravID: 10542

Miljöaspekter

  • Buller

Gäller i följande byggskeden:

  • Programskede
  • Projekteringsskede

Entreprenör ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att uppfylla Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser NFS 2004:15.

 

Skriftlig dokumentation, t.ex. åtgärdsplan.

 

Observera att det kan finnas lokala föreskrifter, exempelvis från respektive kommun, med hårdare kravnivåer.

Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser NFS 2004:15.

Observera att det kan finnas lokala föreskrifter, exempelvis från respektive kommun, med hårdare kravnivåer.
Observera att det kan finnas lokala föreskrifter, exempelvis från respektive kommun, med hårdare kravnivåer.
  • KravID: 10542
  • Versionsdatum: 2012-03-07
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.