Miljömål

Miljöaspekter

  • Utsläpp av växthusgaser
  • Utsläpp av övergödande ämnen
  • Utsläpp av flyktiga kolväten

Däcktryck

Kriterierna kan användas för att ställa krav på totalentreprenader eller att ha som grund för ett miljöprogram för totalentreprenad. Kriterierna syftar att bidra till att lyfta prestandan inom energi- och miljöområdet vid nybyggnad.

Läs mer

 

Särskilda kontraktsvillkor KravID: 10702

Miljöaspekter

  • Utsläpp av växthusgaser
  • Utsläpp av övergödande ämnen
  • Utsläpp av flyktiga kolväten
Leverantören ska ha fastställda rutiner för kontroll av däcktryck. Däcktrycket får ej varaktigt understiga fordonstillverkarens rekommendationer.

Protokoll från internrevision eller motsvarande som tydliggör hur man kontrollerar att rutinen följs samt att kravet uppfylls. Vidare kan stickprov göras genom att begära in teknisk dokumentation som visar att fordonet är utrustat med däcktrycksövervakning (TPMS), alternativt körjournal som visar motsvarande. Kontroll av lufttryck bör göras i storleksordningen en gång i månaden.
Kontroll av lufttrycket i däcken är mycket kostnadseffektiv åtgärd för att minska
klimatpåverkan. Det är därför bra om den upphandlande myndigheten lyfter fram denna åtgärd lite extra. Leverantören kan med fördel i en redovisning inkludera ett protokoll eller liknande från en intern revision eller liknande, som tydliggör hur man kontrollerar att rutinen följs. Kontroll av lufttryck bör göras i storleksordningen en gång i månaden.
Kontroll av lufttrycket i däcken är mycket kostnadseffektiv åtgärd för att minska
klimatpåverkan. Det är därför bra om den upphandlande myndigheten lyfter fram denna åtgärd lite extra. Leverantören kan med fördel i en redovisning inkludera ett protokoll eller liknande från en intern revision eller liknande, som tydliggör hur man kontrollerar att rutinen följs. Kontroll av lufttryck bör göras i storleksordningen en gång i månaden.
Kontroll av lufttrycket i däcken är mycket kostnadseffektiv åtgärd för att minska
klimatpåverkan. Det är därför bra om den upphandlande myndigheten lyfter fram denna åtgärd lite extra. Leverantören kan med fördel i en redovisning inkludera ett protokoll eller liknande från en intern revision eller liknande, som tydliggör hur man kontrollerar att rutinen följs. Kontroll av lufttryck bör göras i storleksordningen en gång i månaden.
  • KravID: 10702
  • Versionsdatum: 2012-12-12
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.