Miljömål

Miljöaspekter

  • Utsläpp av flyktiga kolväten

Drivmedelstankar

Kriterierna kan användas för att ställa krav på totalentreprenader eller att ha som grund för ett miljöprogram för totalentreprenad. Kriterierna syftar att bidra till att lyfta prestandan inom energi- och miljöområdet vid nybyggnad.

Läs mer

 

Teknisk specifikation KravID: 10513

Miljöaspekter

  • Utsläpp av flyktiga kolväten

Gäller i följande byggskeden:

  • Produktionsskede

Drivmedelstankar ska vara skyddade från påkörning och vara uppställda så att läckage ej når dagvattenbrunnar och vattendrag

Skriftlig dokumentation: protokoll från miljöronder och dokumenterade rutiner eller bestämmelser i miljöplan
Innan drivmedelstankar används av Entreprenör /Underentreprenör så ska Entreprenören tillse att instruktioner finns tillgängliga för dem som hanterar drivmedel, på ett språk som de förstår - samt att de är väl införstådda med de skyddsföreskrifter som anges.
Innan drivmedelstankar används av Entreprenör /Underentreprenör så ska Entreprenören tillse att instruktioner finns tillgängliga för dem som hanterar drivmedel, på ett språk som de förstår - samt att de är väl införstådda med de skyddsföreskrifter som anges.
Innan drivmedelstankar används av Entreprenör /Underentreprenör så ska Entreprenören tillse att instruktioner finns tillgängliga för dem som hanterar drivmedel, på ett språk som de förstår - samt att de är väl införstådda med de skyddsföreskrifter som anges.
  • KravID: 10513
  • Versionsdatum: 2012-03-07
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.