Miljömål

Flödestäthet

Kriterierna kan användas för att ställa krav på totalentreprenader eller att ha som grund för ett miljöprogram för totalentreprenad. Kriterierna syftar att bidra till att lyfta prestandan inom energi- och miljöområdet vid nybyggnad.

Läs mer

 

Teknisk specifikation KravID: 10546

Gäller i följande byggskeden:

  • Programskede
  • Projekteringsskede

Konsulten /Entreprenören ska projektera så att den magnetiska flödestätheten i vistelsezonen högst blir 0,2 µTesla

Skriftlig dokumentation

 

Utrymmen med lång uppehållstid (t ex sovrum) prioriteras.

Vistelsezon är enligt Socialstyrelsens definition rum där man vistas mer än tillfälligt.

Värden avseende magnetisk flödestäthet gäller ej vitvaror eller andra hushållselektriska varor.Omfattande elsanering (Boverket, 1998)

www.boverket.se/Om-Boverket/Webbokhandel/Publikationer/1998/Bygg-for-halsa-och-miljo---Omfattande-elsanering

Utrymmen med lång uppehållstid (t ex sovrum) prioriteras.

Vistelsezon är enligt Socialstyrelsens definition rum där man vistas mer än tillfälligt.

Värden avseende magnetisk flödestäthet gäller ej vitvaror eller andra hushållselektriska varor.

Utrymmen med lång uppehållstid (t ex sovrum) prioriteras.

Vistelsezon är enligt Socialstyrelsens definition rum där man vistas mer än tillfälligt.

Värden avseende magnetisk flödestäthet gäller ej vitvaror eller andra hushållselektriska varor.
  • KravID: 10546
  • Versionsdatum: 2012-03-07
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.