Miljömål

Fuktrond

Kriterierna kan användas för att ställa krav på totalentreprenader eller att ha som grund för ett miljöprogram för totalentreprenad. Kriterierna syftar att bidra till att lyfta prestandan inom energi- och miljöområdet vid nybyggnad.

Läs mer

 

Teknisk specifikation KravID: 10532

Gäller i följande byggskeden:

  • Produktionsskede

Entreprenören ska genomföra fuktronder en gång per ____i dessa ska Beställarens fuktsakkunnige ha rätt att medverka.

Skriftlig dokumentation av fuktronder.

Frekvens anpassas till objektets storlek och karaktär.

"ByggaF, metod för fuktsäker byggprocess" Rapport 0702 eller informationsskriften "Mall för fuktrondsprotokoll." http://www.fuktcentrum.se/

Frekvens anpassas till objektets storlek och karaktär.
Frekvens anpassas till objektets storlek och karaktär.
  • KravID: 10532
  • Versionsdatum: 2012-03-07
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.