Miljömål

Fuktsakkunniga hos projektörer

Kriterierna kan användas för att ställa krav på totalentreprenader eller att ha som grund för ett miljöprogram för totalentreprenad. Kriterierna syftar att bidra till att lyfta prestandan inom energi- och miljöområdet vid nybyggnad.

Läs mer

 

Särskilda kontraktsvillkor KravID: 10528

Gäller i följande byggskeden:

  • Programskede
  • Projekteringsskede

En fuktsakkunnig ska finnas hos alla relevanta projektörer.

Entreprenör / konsult ska se till att en lista över relevanta projektörers namngivna fuktsakkunniga och deras kontaktuppgifter senast ___________ (datum) ska vara Beställaren och den fuktsakkunnige tillhanda.

Skriftlig dokumentation.

En lista på vilken typ av projektörer som är aktuella för att ha en fuktsakkunnig (i aktuellt projekt) bör finnas som bilaga till upphandlingsdokumentet (upphandlingsdokument = förfrågningsunderlag).

En lista på vilken typ av projektörer som är aktuella för att ha en fuktsakkunnig (i aktuellt projekt) bör finnas som bilaga till upphandlingsdokumentet (upphandlingsdokument = förfrågningsunderlag).

En lista på vilken typ av projektörer som är aktuella för att ha en fuktsakkunnig (i aktuellt projekt) bör finnas som bilaga till upphandlingsdokumentet (upphandlingsdokument = förfrågningsunderlag).

  • KravID: 10528
  • Versionsdatum: 2012-03-07
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.