Miljömål

Miljöaspekter

  • Utsläpp av växthusgaser

Isolering av rör, nybyggnad

Stora värmeförluster kan ske genom rördragningar om dessa inte är tillräckligt isolerade. Kondens som kan leda till fuktskador kan uppstå utan isolering eller med felaktigt utförd isolering.

OBS : Uppdatering påbörjad avseende AMA-kodning. Senaste AMA VVS och kyl är från 2016. Kraven är för närvarande försedda med AMA 2012.

Avsteg från kravet kan specificeras i listor och måste då godkännas av beställaren. Sådana avsteg kan handla om rör inne i badrum eller kök.

Uppföljning av kravet

Uppföljning kan ske genom besiktning på plats, granskning av specificerade mottagningssedlar och fakturor med artikelnummer mot leverantörens artikelnummer och specifikationer. Också stickprover av uppsatta rör kan göras. Avseende kontroll av projektering så kan ritningar, instruktioner och övriga relationshandlingar granskas.

OBS : Uppdatering påbörjad avseende AMA-kodning. Senaste AMA VVS och kyl är från 2016. Kraven är för närvarande försedda med AMA 2012.

Avsteg från kravet kan specificeras i listor och måste då godkännas av beställaren. Sådana avsteg kan handla om rör inne i badrum eller kök.

Uppföljning av kravet

Uppföljning kan ske genom besiktning på plats, granskning av specificerade mottagningssedlar och fakturor med artikelnummer mot leverantörens artikelnummer och specifikationer. Också stickprover av uppsatta rör kan göras. Avseende kontroll av projektering så kan ritningar, instruktioner och övriga relationshandlingar granskas.

OBS : Uppdatering påbörjad avseende AMA-kodning. Senaste AMA VVS och kyl är från 2016. Kraven är för närvarande försedda med AMA 2012.

Avsteg från kravet kan specificeras i listor och måste då godkännas av beställaren. Sådana avsteg kan handla om rör inne i badrum eller kök.

Uppföljning av kravet

Uppföljning kan ske genom besiktning på plats, granskning av specificerade mottagningssedlar och fakturor med artikelnummer mot leverantörens artikelnummer och specifikationer. Också stickprover av uppsatta rör kan göras. Avseende kontroll av projektering så kan ritningar, instruktioner och övriga relationshandlingar granskas.

  • KravID: 10994: 1
  • Versionsdatum: 2015-05-26
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.