Miljömål

Miljöaspekter

  • Utsläpp av växthusgaser

Kalla ytor i bostad

Syftet med kriteriet är att minska risken för sådan suboptimering i projektering av klimatskärmen. Om en yta är kallare än andra kan kallras uppstå och/eller ytan upplevas av användarna/boende som att kyla "strålar" från ytan.

Läs mer

Det ger i första ledet sämre komfort men det kan leda till att man sätter till en egen värmekälla (ex lös varmluftsfläkt eller radiator) som drivs på el från nätet. Detta innebär alltså en ökad energiförbrukning eftersom byggnadens energitillförsel eller konstruktion är "obalanserad".

Teknisk specifikation KravID: 10990: 1

Miljöaspekter

  • Utsläpp av växthusgaser

Gäller i följande byggskeden:

  • Programskede
  • Projekteringsskede

AMA-rubrik:
AMA Hus 14
01.S Sammansatta byggdelar i hus
(Här anges kraven nedan under en okodad underrubrik "Allmänt.")
och
AMA VVS & kyl 12
5 Va-, vvs-, kyl- och processmediesystem
(Här anges kraven nedan under en okodad underrubrik "Allmänt.")

Isolering, köldbryggor med mera ska projekteras så att temperatur på inomhus ytor i bostad inte understiger 19 grader  Celsius vid 21 graders Celsius lufttemperatur (och vid dimensionerande vinterutetemperatur).

Kravet avser ytor som vetter mot mark eller annan lokal än bostad, i samma byggnad. Kompenserande uppvärmning av yta får ej ske. Kravet avser inte fönsterytor.

Kravet avser byggnad oavsett typ av uppvärmning.

Uppföljning av kravet

Granskning av relationshandlingar. Mätning av temperaturer på aktuella ytor i drifttagen byggnad.

OBS: Uppdatering påbörjad avseende AMA-kodning. Senaste AMA hus är från 2018. Kraven är för närvarande försedda med AMA hus 2014.

Kravet avser byggnad oavsett typ av uppvärmning.

Uppföljning av kravet

Granskning av relationshandlingar. Mätning av temperaturer på aktuella ytor i drifttagen byggnad.

Kravet avser byggnad oavsett typ av uppvärmning.

Uppföljning av kravet

Granskning av relationshandlingar. Mätning av temperaturer på aktuella ytor i drifttagen byggnad.

  • KravID: 10990: 1
  • Versionsdatum: 2015-06-01
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.