Miljömål

Kontroll av projekteringen avseende buller

Kriterierna kan användas för att ställa krav på totalentreprenader eller att ha som grund för ett miljöprogram för totalentreprenad. Kriterierna syftar att bidra till att lyfta prestandan inom energi- och miljöområdet vid nybyggnad.

Läs mer

 

Teknisk specifikation KravID: 10541

Gäller i följande byggskeden:

  • Programskede
  • Projekteringsskede

Ljudsakkunnig ska kontrollera projekteringen med avseende på bullerkällor.

  • KravID: 10541
  • Versionsdatum: 2012-03-07
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.