Miljömål

Ljudsakkunnig

Kriterierna kan användas för att ställa krav på totalentreprenader eller att ha som grund för ett miljöprogram för totalentreprenad. Kriterierna syftar att bidra till att lyfta prestandan inom energi- och miljöområdet vid nybyggnad.

Läs mer

 

Kvalificeringskrav KravID: 10539

Gäller i följande byggskeden:

  • Programskede
  • Projekteringsskede

Entreprenören ska för projektet ha en ljudsakkunnig. 

I anbud ska, med namn och kontaktuppgifter, redovisas vem som är entreprenörens ljudsakkunnige för projektet.

Uppgifter om personens kompetens och erfarenheter av likvärda uppgifter och ansvar ska anges.

Ljudsakkunnig ska ansvara för implementering av Beställarens krav på ljud och buller.

Anbud ska ange namn och kontaktuppgifter.
  • KravID: 10539
  • Versionsdatum: 2012-03-07
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.