Miljömål

Miljöaspekter

 • Utsläpp av växthusgaser

Lufttäthet

Att bygga lufttätt är avgörande för att uppnå god energiprestanda och förhindra fuktskador.

Teknisk specifikation KravID: 10984: 1

Miljöaspekter

 • Utsläpp av växthusgaser

Gäller i följande byggskeden:

 • Programskede
 • Projekteringsskede

AMA-rubrik:
AMA AF 12
AFD.224 Entreprenörens kvalitets- och miljöplan
OCH
AMA Hus 14
01.S Sammansatta byggdelar i hus
(Sätt in nedanstående text under egen okodad underrubrik Lufttäthet.)

Byggnadens luftläckage q50 enligt SS-EN 13829, får inte överstiga 0,30 l/ m2s.

Täthetskraven ska verifieras genom läcksökning och tryckprovning enligt planen för täthet. Läckaget som uppmäts fördelas endast på klimatskärmens area, läckaget gentemot samtliga inneutrymmen antas vara noll.

Läcksökning och täthetsprover ska dokumenteras och ingå i relationshandlingarna.

AMA Hus 14
YSC.111 Kontroll av lufttäthet
(Här anges att protokoll från läcksökning och täthetsprovning ska överlämnas till beställaren, man bör också ange hur de ska överlämnas, pdf-filer på USB-minne eller på annat sätt.)

Läcksökning och tryckprovning ska dokumenteras och ingå i relationshandlingarna.

 

Teknisk specifikation KravID: 10984: 1

Miljöaspekter

 • Utsläpp av växthusgaser

Gäller i följande byggskeden:

 • Programskede
 • Projekteringsskede

AMA-rubrik:
AMA AF 12
AFD.224 Entreprenörens kvalitets- och miljöplan
OCH
AMA Hus 14
01.S Sammansatta byggdelar i hus
(Sätt in nedanstående text under egen okodad underrubrik Lufttäthet.)

Byggnadens luftläckage q50 enligt SS-EN 13829, får inte överstiga 0,25 l/ m2s.

Täthetskraven ska verifieras genom läcksökning och tryckprovning enligt planen för täthet. Läckaget som uppmäts fördelas endast på klimatskärmens area, läckaget gentemot samtliga inneutrymmen antas vara noll.

Läcksökning och täthetsprover ska dokumenteras och ingå i relationshandlingarna.

AMA Hus 14
YSC.111 Kontroll av lufttäthet
(Här anges att protokoll från läcksökning och täthetsprovning ska överlämnas till beställaren, man bör också ange hur de ska överlämnas, pdf-filer på USB-minne eller på annat sätt.)

Läcksökning och tryckprovning ska dokumenteras och ingå i relationshandlingarna

Teknisk specifikation KravID: 10984: 1

Miljöaspekter

 • Utsläpp av växthusgaser

Gäller i följande byggskeden:

 • Programskede
 • Projekteringsskede

AMA-rubrik:
AMA AF 12
AFD.224 Entreprenörens kvalitets- och miljöplan
OCH
AMA Hus 14
01.S Sammansatta byggdelar i hus
(Sätt in nedanstående text under egen okodad underrubrik Lufttäthet.)

Byggnadens luftläckage q50 enligt SS-EN 13829, får inte överstiga 0,20 l/ m2s.

Täthetskraven ska verifieras genom läcksökning och tryckprovning enligt planen för täthet. Läckaget som uppmäts fördelas endast på klimatskärmens area, läckaget gentemot samtliga inneutrymmen antas vara noll.

Läcksökning och täthetsprover ska dokumenteras och ingå i relationshandlingarna.

AMA Hus 14
YSC.111 Kontroll av lufttäthet
(Här anges att protokoll från läcksökning och täthetsprovning ska överlämnas till beställaren, man bör också ange hur de ska överlämnas, pdf-filer på USB-minne eller på annat sätt.)

Läcksökning och tryckprovning ska dokumenteras och ingå i relationshandlingarna

OBS 1: Uppdatering påbörjad avseende AMA-kodning. Senaste AMA hus är från 2018. Kraven är för närvarande försedda med AMA hus 2014.

Detta krav ska ställas tillsammans med krav Lufttäthetsplan (10985) och Läckagesökning och provning (10986).

Kriteriet avser byggnad oavsett värmesystem. Kriteriet är ett övergripande funktionskrav som tillsammans med övriga energikriterier är avsedda att styra projekteringen av byggnadens energifunktionskrav på energi- och ventilationssystem, byggdelar med mera. Att bygga lufttätt är avgörande för att uppnå god energiprestanda.

Läckaget som uppmäts fördelas endast på klimatskärmens area, läckaget gentemot samtliga inneutrymmen antas vara noll eftersom det är läckaget genom klimatskärmen som främst är intressant ur energisynpunkt.

För ytterligare information rekommenderas "bygga L", var god se www.lufttathet.se
Fuktcentrum vid Lunds tekniska Högskola.

Om ABT

I ABT 06 (standardavtalet Allmänna Bestämmelser Totalentreprenad) används ordet "provning" när entreprenören ska stå för provningen och kostnaden för den (ABT 2 kap, 15§). Det är den typen av provning som avses här. Ordet kontroll används för den kontroll beställaren utför. I AMA är rubriken dock "Kontroll av lufttäthet" men det som avses i kravet är provning som entreprenören ska stå för.

Uppföljning av kravet

Protokoll från läcksökning och luft-täthetsprovning.

OBS 1: Uppdatering påbörjad avseende AMA-kodning. Senaste AMA hus är från 2018. Kraven är för närvarande försedda med AMA hus 2014.

Detta krav ska ställas tillsammans med krav Lufttäthetsplan (10985) och Läckagesökning och provning (10986).

Kriteriet avser byggnad oavsett värmesystem. Kriteriet är ett övergripande funktionskrav som tillsammans med övriga energikriterier är avsedda att styra projekteringen av byggnadens energifunktionskrav på energi- och ventilationssystem, byggdelar med mera. Att bygga lufttätt är avgörande för att uppnå god energiprestanda.

Läckaget som uppmäts fördelas endast på klimatskärmens area, läckaget gentemot samtliga inneutrymmen antas vara noll eftersom det är läckaget genom klimatskärmen som främst är intressant ur energisynpunkt.

För ytterligare information rekommenderas "bygga L", var god se www.lufttathet.se
Fuktcentrum vid Lunds tekniska Högskola.

Om ABT

I ABT 06 (standardavtalet Allmänna Bestämmelser Totalentreprenad) används ordet "provning" när entreprenören ska stå för provningen och kostnaden för den (ABT 2 kap, 15§). Det är den typen av provning som avses här. Ordet kontroll används för den kontroll beställaren utför. I AMA är rubriken dock "Kontroll av lufttäthet" men det som avses i kravet är provning som entreprenören ska stå för.

Uppföljning av kravet

Protokoll från läcksökning och luft-täthetsprovning.

OBS 1: Uppdatering påbörjad avseende AMA-kodning. Senaste AMA hus är från 2018. Kraven är för närvarande försedda med AMA hus 2014.

Detta krav ska ställas tillsammans med krav Lufttäthetsplan (10985) och Läckagesökning och provning (10986).

Kriteriet avser byggnad oavsett värmesystem. Kriteriet är ett övergripande funktionskrav som tillsammans med övriga energikriterier är avsedda att styra projekteringen av byggnadens energifunktionskrav på energi- och ventilationssystem, byggdelar med mera. Att bygga lufttätt är avgörande för att uppnå god energiprestanda.

Läckaget som uppmäts fördelas endast på klimatskärmens area, läckaget gentemot samtliga inneutrymmen antas vara noll eftersom det är läckaget genom klimatskärmen som främst är intressant ur energisynpunkt.

För ytterligare information rekommenderas "bygga L", var god se www.lufttathet.se
Fuktcentrum vid Lunds tekniska Högskola.

Om ABT

I ABT 06 (standardavtalet Allmänna Bestämmelser Totalentreprenad) används ordet "provning" när entreprenören ska stå för provningen och kostnaden för den (ABT 2 kap, 15§). Det är den typen av provning som avses här. Ordet kontroll används för den kontroll beställaren utför. I AMA är rubriken dock "Kontroll av lufttäthet" men det som avses i kravet är provning som entreprenören ska stå för.

Uppföljning av kravet

Protokoll från läcksökning och luft-täthetsprovning.

 • KravID: 10984: 1
 • Versionsdatum: 2015-05-26
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.