Miljömål

Mätning och kontroll av inneklimat

Kriterierna kan användas för att ställa krav på totalentreprenader eller att ha som grund för ett miljöprogram för totalentreprenad. Kriterierna syftar att bidra till att lyfta prestandan inom energi- och miljöområdet vid nybyggnad.

Läs mer

 

Teknisk specifikation KravID: 10522

Gäller i följande byggskeden:

  • Produktionsskede

Entreprenören ska genomföra mätning och kontroll av beställarens funktionskrav och fastställda kravnivåer avseende inneklimat och ventilation. Mätning och kontroll ska göras på anläggning i drift, och då när anläggningen ska tas i ordinarie drift.
Slutliga injusteringar ska vara gjorda innan den slutliga kontrollen av funktionskrav och fastställda kravnivåer görs.

Skriftlig dokumentation

Slutliga injusteringar ska vara gjorda innan den slutliga kontrollen av funktionskraven görs.

I "R1 - Riktlinjer för specifikation av inne-klimat" som kan erhållas av Energi- och miljötekniska föreningen http://www.emtf.se/ kan mer information erhållas.

Slutliga injusteringar ska vara gjorda innan den slutliga kontrollen av funktionskraven görs.

I "R1 - Riktlinjer för specifikation av inne-klimat" som kan erhållas av Energi- och miljötekniska föreningen http://www.emtf.se/ kan mer information erhållas.

Slutliga injusteringar ska vara gjorda innan den slutliga kontrollen av funktionskraven görs.

I "R1 - Riktlinjer för specifikation av inne-klimat" som kan erhållas av Energi- och miljötekniska föreningen http://www.emtf.se/ kan mer information erhållas.

  • KravID: 10522
  • Versionsdatum: 2012-03-07
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.