Miljömål

Miljöplan projektering till beställaren

Kriterierna kan användas för att ställa krav på totalentreprenader eller att ha som grund för ett miljöprogram för totalentreprenad. Kriterierna syftar att bidra till att lyfta prestandan inom energi- och miljöområdet vid nybyggnad.

Läs mer

 

Särskilda kontraktsvillkor KravID: 10552

Gäller i följande byggskeden:

  • Programskede
  • Projekteringsskede

Entreprenören ska, senast två veckor före slutbesiktning, till be ombud överlämna en undertecknad "Miljöplan Projektering" uppdaterad med de avvikelser som skett under produktionen.

Skriftlig dokumentation

 

  • KravID: 10552
  • Versionsdatum: 2012-03-07
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.